30 Ağustos 2013 Cuma

SÜT VE MEYVESUYU KUTULARINI ATMIYORUZ..CÜZDAN YAPIYORUZ...D.I.Y


SÜT VE MEYVESUYU KUTULARINI ATMIYORUZ..CÜZDAN YAPIYORUZ...D.I.Y

HAYVANLAR ALEMİ...:)))


HAYVANLAR ALEMİ...:)))


30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun .


Bize bu zaferi verip emperyalist uşağı olmamızı engelleyen, fikri hür, vicdanı hür yetişmemizi sağlayan, başta Mustafa Kemal olmak üzere savaşın tüm acılarını çekmiş olan milletimize ve ordumuza sonsuz teşekkürler.
 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun .

Varlığım TÜRK varlığına armağan olsun....

EY TÜRK GENÇLİĞİ...


Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
Mustafa Kemal Atatürk
                                                                      20 Ekim 1927

30 AĞUSTOS MARŞI


ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN


ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN


29 Ağustos 2013 Perşembe

"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE" MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

GÜNÜN ANLAMI VE ÖNEMİ   Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşmasıyla yurdumuz tamamen elimizden alınıyor, vatanımızda hür olarak yaşama hakkımıza son veriliyordu. Yüzyıllardır üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu topraklar düşmanlara veriliyor, bizim de bunu kabul etmemiz isteniyordu.
   Türk milletinin bu durumu kabul etmesi elbette mümkün değildi. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla, lideriyle kucaklaşan Anadolu, Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasının ardından Erzurum ve Sivas Kongreleri yapıldı. Daha sonra 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelen Atatürk, 23 Nisan 1920'de TBMM'yi kurdu. Böy-lece hem memleketin yönetimi halkın iradesine verilmiş oluyordu. Hem de Kurtuluş Savaşı'nın merkezi Ankara oluyordu.
   TBMM meclisi yaptığı görüşmelerde yurdun durumunu ve kurtuluş çarelerini aradı. "Misak-ı Millî sınırları içinde vatanın bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı görüşü"nden hareketle, düşmanla mücadele kararı alındı. Oluşturulan düzenli ordularla savaşa girildi. İlk başarı, Doğu'da Ermeni çetelerine karşı kazanıldı. Daha sonra, Batı cephesinde, Yunanlılarla, I. İnönü ve II. İnönü Savaşları yapıldı. Bu savaşların kazanılmasıyla Yunanlılar'a büyük bir darbe indirilmiş oldu. Bunun üzerine Yunan ordusu yeniden saldırıya geçti. Saldırı üzerine Mustafa Kemal, or-dularına: "Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. Bu satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz." emrini verdi.
   Türk askeri, büyük bir azim ve fedakârlıkla bu karara uydu. 23 Ağustos ve 12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan Sakarya Meydan Muharebesiyle, Türk milleti 1699 Karlofça Antlaşmasından beri ilk defa toprak kazanmaya başlıyordu. Sakarya Savaşı, Türk milletinin savunma durumundan taarruz durumuna geçtiği önemli bir savaş olarak da tarihe geçti. Bu zafer sonunda, TBMM tarafından, Mustafa Kemal'e "gazi" unvanı ve "Mareşal" rütbesi verildi.
   Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Savaşı'ndan sonra, büyük bir taarruzla düşmanı tamamen yok etme kararı alındı.
1922 yılı Ağustosuna kadar, hazırlıklar tamamlandı. Güneydeki Türk birlikle-ri, büyük bir gizlilik içinde Batı cephesine kaydmld". İstanbul'daki cephane depolarından silah ve cephane kaçırıldı. İtilaf Devletleri tarafından tahrip edilerek kullanılmaz hâle getirilen toplar onarıldı. Yeni silâhlar satın alındı. Ordumuza taarruz eğitimi yaptırıldı. Bu hazırlıklardan sonra, Gazi Mustafa Kemal'in başkomutan-lığını yaptığı ordumuz, 26 Ağustos 1922'de düşmana saldırdı. Bir saat içinde düşman mevzileri ele geçirildi. 30 Ağustos'ta düşman çember içine alındı. Sağ kalanlar esir alındı. Esirler arasında Yunan Başkomutanı Trikopis'te vardı.
Bu savaş, Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık 
Meydan Muharebesi olarak adlandırıldı.
   Büyük Tarruzun başarıyla sonuçlanmasından sonra düşman, İzmir'e kadar takip edildi. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla yurdumuz düşmandan temizlenmiş oldu. Hain düşmanın, haksızca ve alçakça işgaline "dur" diyen ve kanımızın son damlasını akıtmadan yurdumuzu bırakmayacağımızı dünyaya ispatlayan bu büyük zaferi her yıl, 30 Ağustos günü, bayram yaparak kutluyoruz.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!...


Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' nin ulusal bayramıdır. Her yıl 30 Ağustos günü kutlanır. Zafer Bayramı, 1922 yılında 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi' ni (Büyük Taarruz) anmak için kutlanan bayramdır. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terketmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder.
Zafer Bayramı, ilk defa 30 Ağustos 1923 günü AfyonkarahisarDenizliKahramanmaraşAnkara ve İzmir'de kutlanmıştır. Resmî olarak Zafer Bayramı ilân edilmesi 1935 yılının Mayıs ayında olmuştur. Zafer Bayramı, tüm yurtta törenlerle kutlanır. Devlet erkânı ve yurttaşlar, Ankara'da Anıtkabir'i, diğer illerde de anıt ve şehitlikleri ziyaret edip, Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve komutasında savaşmış askerlere şükranlarını sunar. Hemen hemen her yerleşim yerinde, askerî birlikler geçit törenlerine katılır. Ayrıca dış temsilciliklerde de çeşitli kutlamalar yapılır. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir.
Her yıl, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları bu tarihte mezun verir. Tüm subay ve astsubay rütbe değişiklikleri bu tarihte geçerli olur.

23 Ağustos - 12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan Sakarya Savaşı'yla Yunan orduları gerilemek zorunda kaldı. Bu uzun zamandır Türk ordularının elde ettiği ilk başarıdır. TBMM tarafından Sakarya Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal'e mareşal ve gazi unvanları verildi. Tarihin bu dönüm noktasından sonra Yunan ordusunun ve diğen işgalci güçlerin topraklardan atılma kararı alınır. Sad planı adı verilen tarrruz planı ocak ve nisan aylarında iki kez ertelenir. Tarruzun hazırlıkları tam anlamıyla ağustos ayında tamamlanır. Batı cephesinin kuzeyindeki ve güney cephesindeki Türk birlikleri, büyük bir gizlilik içinde Kocatepe bölgesine kaydırıldı. İstanbul'daki cephane depolarından silah ve cephane gizlice Anadolu topraklarına getirtildi. İtilaf Devletleri tarafından tahrip edilerek kullanılmaz hâle getirilen toplar onarıldı. Yeni silahlar satın alındı. Orduya taarruz eğitimi yaptırıldı. Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığını yaptığı Türk ordusu, 26 Ağustos 1922'de düşmana saldırdı. Birkaç saat içinde düşman mevzileri ele geçirildi. 30 Ağustos'ta düşman çember içine alındı. Sağ kalanlar esir alındı. Esirler arasında Yunan Başkomutanı Trikopis de vardı


Bu savaş, Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak adlandırıldı.
Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edildi. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden temizlenmiş oldu.

TREE OF LOVE


TREE OF LOVE


28 Ağustos 2013 Çarşamba

SARIMSAK : BU MUCİZEYİ NASIL TÜKETMELİYİZ?


- Damar sertliği: Damarları genişletir, kanı temizler

- Kalp hastalığı: Sarımsak iyice ezilip limonla içilir

- Brucella: Sarımsak, stafilokokus dureus ve Brucella abortus denen mikropları öldürür. Brucella özellikle keçiden geçer, kaynatılmadan sütten yapılan peynirle geçer. İnsanı halsiz ve dermansız bırakır.

- Mantar: Sarımsak, candida albicans gibi mantarları öldürür. Ezilerek sirkeye karıştırılan sarımsak,mantarlı yerlere sürülürse faydalıdır.

- Cüzzam: Allicin (C6H10OS2) kuvvetli bir mikrop öldürücüdür. Sarımsak ezilerek sirke karışımı veya sade olarak egzama, uyuz gibi hastalıklara sürülürse şifa verir.

- Uyuz: Allicin (C6H10OS2) kuvvetli bir mikrop öldürücüdür. Sarımsak ezilerek sirke karışımı veya sade olarak egzama, uyuz gibi hastalıklara sürülürse şifa verir.

- Tansiyon: Sarımsak ve soğanın pişirilerek daha faydalı olacağı belirtilmekle beraber birçok aktif maddenin yok olacağı da bir gerçektir. Pişirilerek ve de çiğ yenen sarımsak tansiyonu düşürür

- Menenjit: Sarımsak yenmesi menejite iyi gelir.

- Virüs önleyici: Sarımsak virüslerin çoğalmasını engeller

- Romatizma: Sarımsak yemek romatizma ağrılarını geçirir,romatizmanın kökünü kazır. Ayrıca sarımsak % 60 ezilir soğan % 20 ezilir bu karışıma karabiber karıtırılıp limon sıkılıp biraz zeytin yağı ilave edilir. Bu eklem romatizması ve romatizmal şişliği olan bölgeye bağlanır 1-2 gün hiç çıkarılmaz yalnız günde 2 kere kontrol edilir. sarı su kabarcığında toplanan sarı su, temizliğe dikkat edilerek patlatılıp çıkarılır

- Anjin: Sarımsak ezilip süt ile içilir. Ayrıca sarımsak ezilip sirke ile gargara yapılır, içilir.

- Boğaz iltihabı: Sarımsak ezilip süt ile içilir. Ayrıca sarımsak ezilip sirke ile gargara yapılır, içilir.

- İdrar söktürücü: Sarımsak ezilip bal şerbeti ile içilir.

- Bağırsak parazitleri: Sarımsak ezilir, pelin otu ve papatya, civan perçemi karışımından yapılan çaya atılıp aç iken içilir 1-2 saat hiçbir şey yenmez ardından mushil sinameki çayı alınır. İshal olduktan 1 saat sonra yemek yenilir.

- Güneş çarpması: Asırlardır sarımsak güneş çarpmasına karşı kullanılır. Gerek yemek olarak gerekse cacıkta yenen sarımsak güneş çarpmasına fayadalıdır.

- Balgam söktürücü: Sarımsak ezilip balla macun yapılıp yenirse balgam söktürür.

- Sarılık: Balla yapılan sarımsak macunu kanı temizler, karaciğeri düzene sokar, sarılığı tedavi eder.

- Kulak ağrısı: Sarımsak ezilip zeytinyağıyla karıştırılır 2-3 gün bekletilen sarımsaklı zeytinyağı süzülüp kulağa damlatılırsa kulak ağrısına, iltihaba şifa verir.

- Kulak iltihabı: Sarımsak ezilip zeytinyağıyla karıştırılır 2-3 gün bekletilen sarımsaklı zeytinyağı süzülüp kulağa damlatılırsa kulak ağrısına, iltihaba şifa verir.

- Nasır: Sarımsak ezilip az zeytinyağı karıştırılıp nasırlı veya siğilli yere bağlanır, 2 -3 gün sonra sıcak suda bekletilir.

- Siğil: Sarımsak ezilip az zeytinyağı karıştırılıp nasırlı veya siğilli yere bağlanır, 2 -3 gün sonra sıcak suda bekletilir.

- İyileşmeyen yaralar: Sarımsak ezilir zeytinyağı ve balla krem yapılıp iyileşmeyen yara ve çıbanlara sürülürse kısa sürede iyileştirir.

- Göz rahatsızlıkları: Sarımsakta A vitamini bulunduğundan gece körlüğüne faydalıdır. Kalp ve gözardı kaslarına giden kılcal damarladaki kan dolaşomını güçlendirdiğinden gözün görme gücünü artırır.

- Kanser (Lösemi): Son zamanlarda yapılan araştırmalarda sarımsak yenen ülkelerde kanser rahatsızlığına daha az rastlandığı gözlenmiştir.

- Şeker hastalığı: Sarımsağın bileşimindeki cystein,inulin ve benzeri bileşimler nedeniyle sarımsak hem kanı temizler hem şekeri düşürür.


- Kabızlık gidericidir: Sarımsak ezlir ılık suyla yada ılık bal şerbetyile içilirse kabızlığı giderir.

- Vücuda direnç ve kuvvet verir: Mısır’da piramitlerin syapımı esnasında kölelere, soğan, sarımdak ve turp yedirildiği rivayet edilmektedir.

- Kepek: Sarımsak dövülüp zeytinyağında bir hafta bekletilir bu yağla saç dipleri ovulup 2-3 saat beklenir ılık suyla iyi zeytinyağlı sabunla yıkanırsa saçlar kuvvetlenir. Saç derisindeki bakteriler, mikroplar ölür, deriyi besler kepek önlenir.

- Saçkıran: Sarımsak ezilir kına,bal ve zeytinyağıyla melhem yapılıp saçkıranlı yer ovuşturulur, günde 2 kere tekrar edilip tedavi 10 gün sürer.

- Sarımsak içeceği: Sarımsak güzel soyulup yıkanır sonra ezilip,limon suyuna katıkılp 10 gün serin yerde bekletilir, kekik ilave edilir. Bu suya sirke ve bal ilave edilebilir. Süzülüp kalp damar sertliği, tansiyon kafadaki uğultuyu bertaraf eder, bazı Batılı kitaplarda limon yerine alkol tarifi vardır. 

- Astım: Sarımsak yemek akciğer rahatsızlığına iyi gelir.

- Verem: Sarımsak yemek akciğer rahatsızlığına iyi gelir.

- Kolesterol: Kalp sektesinin nedeni olan bu maddenin bağırsaklardan atılmasını sağlar.

- Sinirleri teskin eder: Sarımsak yemeyi alışkanlık haline getirenler daha az kızar, sinirleri gevşer.

- Alerji: Sarımsak alerjilere karşı vücudun direncini korur.

- Kan pıhtılaşması: Sarımsakın ihtiva ettiği yağlar kana karışınca kan sulanır, pıhtılaşması önlenir.

- İhtiyarlık: Sarımsak yiyen ülkelerde insanlar 120 yaşına kadar yaşamaktadır, geç ihtiyarlamaktadırlar.

- Bağışıklık sistemi: Sarımsak yemek bağışıklık sistemini güçlendirir

BAY DOKTOR: HIYAR


Bunları okuduktan sonra salatalığa çok daha farklı gözle bakacaksınız!!!
Olağanüstü Salatalık
Bir süre önce bu bilgiler "The New York Times" gazetesinde yayımlandı.

1. Salatalık, günlük ihtiyacınız olan birçok vitamini içerir. Tek bir tanesinde Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Folik Asit, Vitamin C, Kalsiyum, Demir, Mağnezyum, Fosfor, Potasyum ve Çinko ihtiva eder.

2. Öğleden sonra yurgunluk mu hissettiniz? Kahveyi, çayı, soğuk içecekleri bir taraf bırakın ve bir salatalık yiyin. Salatalık iyi bir B vitaminler ve Karbohidratlar kaynağıdır ve yediğinizde saatler sürecek yorgunluğunuzu kısa bir sürede ortadan kaldırır.

3. Banyo veya duştan sonra aynanızın buğulanmasından şikayetçi misiniz? Bir salatalık dilimini alıp aynayı ovun. Hem buğulanma yok olacak hem de pırıldayan bir aynaya ve nefis bir kokuya sahip olacaksınız.

4. Haşereler bahçenizi veya saksı bitkilerinizi mahvediyor mu? Bahçeniz için bir aluminyum tabağa (ya da aluminyum folyoya) salatalık dilimlerini koyup, ortada bir yere yerleştirin. Saksılarınıza ise birkaç dilimi toprağın üzerine yine aluminyum tabak veya folyo ile yerleştirin. Bütün mevsim haşerelerden kurtulacaksınız. Salatalıkdaki kimyasallar aluminyum ile etkileşerek insanların algılayamadığı ama haşereleri deli eden bir koku yayar ve onların ortadan kaybolmalarına neden olur.

5. Bayanlar, sokağa çıkmadan önce veya denize-havuza girmeden önce bir süreliğine selülitlerinizden kurtulmak ister misiniz? Sorunlu bölgelerinizi birkaç dakika süreyle salatalık dilimleriyle ovun. Salatalıkdaki fitokimyasallar derinizdeki kollajenlerin gerilmesini sağlar, dış tabakayı sıkılaştırarak selülitlerin görüntüsünü azaltır. Aynı şekilde kırışıklıklara da iyi gelir (özellikle de göz civarları için)

6.Baş ağrısından kurtulmak ister misiniz? Yatağa girmeden önce birkaç dilim salatalık yiyin ve ertesi sabah dipdiri, baş ağrısız kalkın. Salatalık, vücudun kaybetmiş olduğu gerekli besinleri takviye edici yeterli miktarda şeker, B vitaminleri ve elektrolitleri ihtiva ettiği için yediğiniz birkaç dilim sorunlarınızı hemen yok eder.

7. Özellikle diyet yapanlar, açlık dürtünüzü ortadan kaldırmak mı istiyorsunuz? Salatalık yiyin.

8. Evinizde ayakkabı boyanız mı kalmadı? Taze kesilmiş bir salatalık ile ayakkabınızı ovalayın. İçerdiği kimyasallar ayakkabınıza hem harika görünen bir parlaklık verir hem de deriyi su geçirmez hale getirir.

9. Evinizde bir kapı, pencere ya da benzer bir şey gıcırtı mı yapıyor? Bir dilim salatalık alıp gıcırtı yapan yerlere sürtün (tabii sürtünme yapan yerlere, menteşenin dışına değil!!) gıcırtı gidecektir.

10. Kendinizi gergin, bitkin mi hissediyorsunuz (özellikle ders çalışan öğrenciler, yeni bebek sahibi olmuş anneler ve diğer herkes) ? Bir tas kaynar suyun içine bir bütün salatalığı ince dilimler halinde keserek koyun. Tası da bulunduğunuz odada uygun bir yere koyun. Salatalıkdaki kimyasallar ve diğer besinler kaynar suyun içine girince tepki gösterirler ve suyun buharı ile birlikte bulunduğunuz odaya yayılarak nefis bir aroma yayarlar. Bu aroma sizlerin tüm gerginliğini alarak sakin kişiliğinize dönmenizi sağlayacaktır. Özellikle öğrenciler bunu denemelidir.

11. Yemek yediniz (örneğin kebap) ve ağzınızdan kötü koku yayıyorsunuz. Bir salatlık dilimini alıp dilinizle damağınıza yerleştirin ve en az 30 saniye öyle tutun. Ağzınızda kötü kokulara neden olan bakterilerin fitokimyasallar sayesinde ölmesi nedeniyle bu sorundan kurtulmuş olacaksınız. (Soğan-sarmısak kokusu konusunda bir bilgi yok. Bunu da siz deneyin ve sonucu görün.)

12. Evyelerinizi, lavabolarınızı çevreye zarar vermeyecek bir şekilde temizlemek ister misiniz? Bir dilim salatalığı alıp temizlemek istediğiniz yeri ovun. Sadece yılların birikimi lekeleri kirleri temizlemekle kalmaz, ayrıca güzel bir parlaklık verir temizlediğiniz yere. Bunun yanında elleriniz de o temizlik malzemelerin verdiği zararlardan kurtulmuş olur.


13. Kalemle yazarken bir hata yaptınız ve hatayı silmek istiyorsunuz. Salatalık kabuğunu alıp yavaş ve nazikçe silmek istediğiniz yazıya sürtün. Boya kalemlerinde ve keçe kalem yazılarında da oldukça yararlı. (Bilirsiniz bazen çocuklarımız duvarlara yazılar yazar, resimler yaparlar. Onlarda da deneyebilirsiniz.)Patlıcan nasıl kurutulur?

Patlıcan nasıl kurutulur?
Kışlık hazırlıkların en kolayı patlıcan kurutmaktır , patlıcan kurusu bizim deyişimle halep taze patlıcandan çok farklı tadıyla yaz kış tüketilebilecek bir gıda.
Patlıcan kurutmak için size gerekenler istediğiniz kadar patlıcan kurutmalık patlıcan alırken şunlara dikkat edin;
Patlıcanlar yamuk olmasın,
Küçük patlıcanları seçmeyin
Koyu mor parlak sert ve taze patlıcanlar en iyileridir
Patlıcan kurusu hazırlamak için önce kendinize bir çift eldiven alın zira patlıcan oymak elleri karartır ve bu kararmalar uzun süre ellerden gitmez, patlıcan kurutmak için keskin bir bıçak, bir de oyma bıçağına ihtiyacınız var bazıları kaşıkla oyar isterseniz bir tatlı kaşığı ile de deneyebilirsiniz.
Düz bir patlıcanı ortadan ikiye kesin sap kısmını da kesip çıkarın ve kaşıkla yada bıçakla içini oyun içinin çekirdekli kısmı tamamen çıkmalı ben patlıcan kuruturken patlıcanın kabuğunu soymam patlıcanın kabuğunda değerli vitaminler vardır gitsin istemiyorum bir de şöyle bir durum var patlıcan tazeyken kabuğu biraz zor pişer ondan pijamalı soyulur ama kuru patlıcanda böyle bir durum yoktur helva gibi pişer ve tazeyken olan kimyası tamamen değişir.
Patlıcanları oyduktan sonra kapalı taraflarından yani bir boş bir bardak gibi düşünün bardağın dibinden pamuklu bir ip ve iğne ile geçirin ve ipe dizin çok güneş alan hafif rüzgarlı bir yerde kurutun. İp dizerken birbirine temas etmemesini sağlayın. Güneş olması önemli, nemli bir yerde yaşıyorsanız kurutma yapmak daha zahmetlidir.
Kuruyan patlıcanları bez torbalarda saklayabilirsiniz patlıcan pek güvelenmez ama önlem olarak içine bir kaç tane acı biber kurusu atabilirsiniz.
En zoru eğri patlıcanlardır patlıcanın sapını kesip iki taraftan mümkün olduğu kadar düz patlıcanlar çıkartın ortada bir parça eğri kısım kalacaktır akşama yemek yapabilir ya da kışlık hazırlıklar kapsamında patlıcanları erin dondurucuya atabilirsiniz.


26 Ağustos 2013 Pazartesi

YANIĞA KARŞI HER EVDE BULUNMALI
Yurt dışından bir arkadaşımdan gelen bir e-mail için "aaa iyi oldu aklımızda bulunsun ilk yardım olarak" falan gibi bir teşekkür notu geçtim.

5-10 dakika sonra da mutfakta yemek yapmaya koyuldum, bir yandan da bu maili düşünüyorum, acaba sahiden de işe yarıyor mu falan gibi, nasıl oluyor, acaba hafif yanıklarda mı işe yarar, bir de ekmek fobisi var ya hepimizde, bak şimdi şu unun marifetine.

Bir bilene sorayım işin kimyası nedir falan diye düşünürken, ufak bir tavada kızartma yapacağım, tavanın altını açtığımı unutup yağı elimle tavaya sıvazlayayım dedim ve tabiiii cızzzz. Sol el parmak uçları uffff o biçim yani. Nasıl acıyor!!! ..
Hemen kabarıverdiler ben dolaptan un çıkarana kadar, ama hemen elimi soktum unun içine. Acı macı kalmadı, oooohhh. Un torbası elde 10 dakika yemek yapmaya devam ettim, Sonra elimi çıkarınca şaşkına döndüm!!! Hiiiiiiç bi şeycik kalmamış, parmaklar aaaaynennn eskisi gibi, ne ağrı, ne sızı, ne su toplama, vs.
Şimdi hepinize tavsiye hemen bir kavanoza un koyup buzdolabınıza koyun, aramaya uğraşmamak kızgın yağ ile bir iş yapacağınız zaman dolaptaki unu hazır tutun.
Denildiğine göre un soğuk olunca daha iyi hissediyormuş insan.


2013 MTV Video Muzik Ödülleri Sahiplerini Buldu

İşte 2013 MTV Video Muzik Ödülleri kazananlar listesi:Yılın Müzik Videosu - Justin Timberlake, 'Mirrors'


En İyi Hip Hop Videosu - Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton, 'Can’t Hold Us'


En İyi Erkek Şarkıcı Videosu - Bruno Mars, 'Locked Out of Heaven'

En İyi Pop Videosu - Selena Gomez, 'Come and Get It'İzlenmesi gereken sanatçı - Austin Mahone, 'What About Love'
En İyi Ortak Çalışma - Pink feat. Nate Ruess, 'Just Give Me A Reason'


Sosyal Mesaj İçeren En İyi Video - Macklemore & Ryan Lewis, 'Same Love'

 


En İyi Rock Videosu - Thirty Seconds To Mars, 'Up in the Air'En İyi Sanat Yönetmenliği - Janelle Monae feat. Erykah Badu, 'Q.U.E.E.N'

En İyi Koreografi - Bruno Mars, 'Treasure'


En İyi Sinematografi - Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton, 'Can’t Hold Us'En iyi Yönetmenlik - Justin Timberlake feat. Jay-Z, 'Suit & Tie'En İyi Görsel Efekt - Capital Cities, 'Safe and Sound'


26 Ağustos. Büyük Taarruzun başladığı günün yıldönümü.


Bugün 26 Ağustos. Büyük Taarruzun 

başladığı günün yıldönümü. 

Şehitlerimizi, Ulu Önder Mustafa Kemal 

Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla 

anıyoruz.

25 Ağustos 2013 Pazar

Fenerbahçeli Olmak Ne Güzel Birşey !


FENERBAHÇELİ 
OLMAK NE GÜZEL BİŞEYYYYY....


Başım Yukarıda Gücüm Yerinde isterim Ki
Bilsin Herkes Ben Bir Fenerbahçeliyim
Gözüm Dışarıda Dev Kupalarda
Kalkışmasın Kimse Seni Kalbimden Söküp Atmaya
Taraftarım Ben Dedikodu Bilmem
Tarih Yazar Kim Haklı Kim Çamur Attı
Kimseye Kanmam Yalancı Sevmem
Annemin Ak Sütü Kadar Helaldir Kupalar
Seninle Sonsuza Dek Sırta Veririm Hey
Yan Yanayız Doğu Batı Kuzey Güney
Lefterinle Aykutunla Alexinle Gürl Hey
Fenerbahçeli Olmak Ne Güzel Birşey
Larayla Lay Lay Larayla Lay Lay Larayla
Fenerhahçeli Olmak Ne Güzel BirşeyPopüler Yayınlar